Ткаченко Станіслав Йосипович

Кафедра: Кафедра Теплоенергетики
Посада: професор

Публікації

Монографії (3)

1. Ткаченко С. Й. Теплообмін в системах біоконверсії [Текст] : монографія / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 124 c. - ISBN 978-966-641-396-6.
2. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання [Текст] : монографія / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 176 с. - ISBN 978-966-641-309-6.
3. Ткаченко С. Й. Самозакипаючі потоки в дренажних каналах теплотехнологічних систем. [Текст] : монографія. / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - 161 с. - ISBN 978-966-641-274-7.

Навчальні посібники (5)

1. Резидент Н. В. Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування [Текст]. Частина ІІ. Експлуатація промислових паротурбінних установок : навчальний посібник / Н. В. Резидент, С. Й. Ткаченко, М. М. Чепурний. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 101 с.
2. Степанов Д. В. Теплоенергетика. Вступ до спеціальності [Текст] : навчальний посібник / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 100 с.
3. Ткаченко С. Й. Сушильні процеси та установки [Текст] : навчальний посібник / С. Й. Ткаченко, О. Ю. Співак. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 76 с.
4. Ткаченко С.Й. Розрахунки теплових схем і основи проектування джерел теплопостачання [Текст] : навчальний посібник / С. Й. Ткаченко, М. М. Чепурний, Д. В. Степанов – Вінниця : ВНТУ, 2005. - 137 с.
5. Ткаченко С. Й. Гідрогазодинаміка. Лабораторний практикум [Текст] : навчальний посібник / С. Й. Ткаченко, М. М. Чепурний, Д. В. Степанов – Вінниця : ВНТУ, 2004. - 63 с.

Патенти (33)

1. Пат. 147423 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка з однопрохідним біореактором з локальним фрагментом багатократної циркуляції [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, Д. В. Степанов, О. В. Власенко (Україна). – № u 2020 07986 ; заявл. 14.12.2020 ; опубл. 05.05.2021, Бюл. № 18. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 125227 UA, МПК C02F 11/04. Однопрохідний біореактор біогазової установки [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, Н. В. Резидент, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко (Україна). - № a 2017 12221 ; заявл. 11.12.2017 ; опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
3. Пат. 110718 UA, МПК G01N 25/18, G01N 11/00. Спосіб визначення реостабільності сумішей з невизначеними теплофізичними властивостями в реальних теплогідродинамічних, біо- і хіміко-технологічних процесах [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніеа, Т. Ю. Румянцева (Україна). - № u201314369 ; заявл. 09.12.2013 ; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3. - 12 с. : кресл.
4. Пат. 41855 UA, МПК C02F 11/00, C02F 11/04. Установка для отримання біогазу [Текст] / С, Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Н. Д. Степанова, Н. В. Пішеніна (Україна). - № u200900482 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
5. Пат. 98516 UA, МПК F23G 5/00. Водогрійний котел [Текст] / Д. В. Степанов, C. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар (Україна). - № u201413178 ; заявл. 08.12.2014 ; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
6. Пат. 89378 UA, МПК F28F 1/42. Теплообмінна труба [Текст] / C. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, А. О. Юзюк (Україна). - № u201306213 ; заявл. 20.05.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. - 4 с. : іл.
7. Пат. 93904 UA, МПК F24F 3/14. Пристрій тепловологісної обробки повітря [Текст] / Є. С. Корженко, С. Й. Ткаченко, Т. Ю. Румянцева (Україна). - № u201403417 ; заявл. 03.04.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
8. Пат. 90596 UA, МПК F23G 5/00. Водогрійний котел [Текст] / Д. В. Степанов, C. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар (Україна). - № u2013 09956 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
9. Пат. 105399 UA, МПК G01N 25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теплообміну органічної суміші [Текст] / C. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, С. В. Дишлюк (Україна). - № a201204878 ; заявл. 18.04.2012 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. - 20 с. : кресл., табл.
10. Пат. 76459 UA, МПК F24H 1/22. Водогрійний котел [Текст] / C. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, А. О. Юзюк (Україна). - № u201205847 ; заявл. 14.05.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
11. Пат. 76631 UA, МПК F28F 1/14, F28D 7/10. Теплообмінна труба [Текст] / C. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, О. В. Дахновська (Україна). - № u201207767 ; заявл. 25.06.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
12. Пат. 79429 UA, МПК C02F 11/00, C02F 11/04. Установка для виробництва енергоносіїв з органічних відходів [Текст] / Д. В. Степанов, C. Й. Ткаченко, Н.Д. Степанова, Т. Ю. Румянцева (Україна). - № u201211048 ; заявл. 24.09.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 5 с. : кресл.
13. Пат. 79430 UA, МПК C02F 11/00, C02F 11/04. Установка для виробництва енергоносіїв з органічних відходів [Текст] / Д. В. Степанов, C. Й. Ткаченко (Україна). - № u201211049 ; заявл. 24.09.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 5 с. : кресл.
14. Пат. 80551 UA, МПК C02F 11/00, C02F 11/04. Установка для виробництва енергоносіїв з органічних відходів [Текст] / Д. В. Степанов, C. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, О. В. Дахновська (Україна). - № u201211045 ; заявл. 24.09.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
15. Пат. 80552 UA, МПК C02F 11/00, C02F 11/04. Установка для виробництва енергоносіїв з органічних відходів [Текст] / Д. В. Степанов, C. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова (Україна). - № u201211047 ; заявл. 24.09.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
16. Пат. 71741 UA, МПК F24F 3/14. Система охолодження водоповітряних поверхневих конденсаторів та випарників холодильних установок кондиціонерів повітря [Текст] / С. Й. Ткаченко, Є. С. Корженко, С. В. Дишлюк (Україна). - № u201200230 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
17. Пат. 73221 UA, МПК F28F 1/40. Теплообмінна труба [Текст] / C. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, А. О. Юзюк (Україна). - № u201204562 ; заявл. 11.04.2012 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.
18. Пат. 75147 UA, МПК B05B 1/30. Форсунка [Текст] / С. Й. Ткаченко, Є. С. Корженко, В. І. Шелеп (Україна). - № u201204880 ; заявл. 18.04.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22. - 5 с. : кресл.
19. Пат. 66945 UA, МПК B09B 3/00, C02F 1/62. Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів нікелю(II) з промивних вод електрохімічного нікелювання [Текст] / А. П. Ранський, С. Й. Ткаченко, Т. І. Панченко, О. А. Гордієнко, О. В. Полонець (Україна). - № u201108119 ; заявл. 29.06.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. - 3 с.
20. Пат. 67832, МПК F24H 1/46, F23G 5/00. Теплогенератор на твердому паливі [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Л. А. Боднар, А. О. Юзюк (Україна). - № u201108785 ; заявл. 12.07.2011 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. - 6 с. : кресл.
21. Пат. 56758 UA, МПК G01N 25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теплообміну органічної суміші [Текст] / C. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Н. В. Резидент (Україна). - № a201008526 ; заявл. 08.07.2010 ; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. - 4 с. : табл.
22. Пат. 97021 UA, МПК G01N 25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теплообміну органічної суміші [Текст] / C. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Н. В. Резидент (Україна). - № a201005661 ; заявл. 11.05.2010 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24. - 5 с. : табл.
23. Пат. 46807 UA, МПК C02F 11/04. Установка для отримання біогазу [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Н. Д. Степанова, Н. В. Пішеніна (Україна). - № u200906401 ; заявл. 19.06.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
24. Пат. 32334 UA, МПК F22B 33/00, C10J 3/00. Енерготехнологічна установка з газогенератором [Текст] / C. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Л. А. Боднар, Н. В. Пішеніна (Україна). - № u200800387 ; заявл. 11.01.2008 ; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. - 2 с. : кресл.
25. Пат. 26534 UA, МПК F28F 1/00. Вставка для теплообмінної труби [Текст] / C. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Н. В. Пішеніна (Україна). - № u200705533 ; заявл. 21.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
26. Пат. 15905 UA, МПК C02F 11/04. Установка для отримання біогазу [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Н. В. Пішеніна, М. С. Гуменюк (Україна). - № u200601131 ; заявл. 06.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 3 с. : кресл.
27. Пат. 19637 UA, МПК F28F 1/00. Вставка для теплообмінної труби [Текст] / C. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Л. А. Боднар (Україна). - № u200607988 ; заявл. 17.07.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
28. Пат. 21404 UA, МПК F28F 1/10. Вставка для теплообмінної труби [Текст] / C. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Л. А. Боднар (Україна). - № u200610176 ; заявл. 25.09.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
29. Пат. 4193 UA, МПК F26B9/1O. Пристрій для сушіння [Текст] / О. Ю. Співак, О. В. Медведчук, М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко (Україна). - № 2004031484 ; заявл. 01.03.2004 ; опубл. 17.01.2005, Бюл. № 1. - 4 с. : іл.
30. Пат. 68905 А UA, МПК C02F 11/04. Пристрій для анаеробного зброджування відходів [Текст] / C. Й. Ткаченко, В. І. Шелеп, Є. П. Ларюшкін (Україна). - № u20031110350 ; заявл. 17.11.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл. u
31. Пат. 61581 A UA, МПК F22G 5/00. Спосіб зняття перегріву пари [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, Д. В. Степанов (Україна). – № 2003032028 ; заявл. 07.03.2003 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11 - 2 с. : кресл.
32. Пат. 32855 A UA, МПК C02F 11/04. Спосіб анаеробного зброджування відходів та пристрій для його здійснення [Текст] / C. Й. Ткаченко , Є. П. Ларюшкін, В. І. Шелеп, М. М. Сахно (Україна). – № 98063017 ; заявл. 10.06.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 4 с. : кресл.
33. Пат. 21714 A UA, МПК C02F 11/00, C02F 11/04. Універсальний мікробіологічний реактор [Текст] / С. Й. Ткаченко, Л. В. Погорілий, Є. П. Ларюшкін, В. І. Шелеп, В. С. Таргоня, В. П. Клименко (Україна). – № 96051922 ; заявл. 16.05.1996 ; опубл. 30.04.1998, бюл. № 2. – 2 с. : кресл.

Статті (73)

1. Ткаченко С. Й. Аналіз соціальної та енерго- і природозбережної ефективності реалізації біогазової технології [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Н. Д. Степанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 2. – С. 34-41.
2. Grabko V. V. Determination of temperature distribution on windings of oil transformer based on the laws of heat transfer [Text] / V. V. Grabko, S. Y. Tkachenko, O. V. Palaniuk // ScienceRise. – 2021. – № 5. – P. 3-13.
3. Рушникосушарка як елемент сучасної системи теплопостачання [Текст] / С. Ткаченко, Н. Степанова, Д. Степанов, О. Степанов // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2021. – Т. 30, № 1. – С. 132-139.
4. Потенціал біогазової технології на Вінниччині [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Н. Д. Степанова, О. В. Власенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 5. – С. 41-48.
5. Ткаченко С. Й. Дослідження темпу нагрівання гетерогенного рідкого середовища [Текст] / С. Й. Ткаченко О. В. Власенко // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. – 2019. – № 1. – С. 127-133.
6. Ткаченко С. Й., Степанова Н. Д. Підготовка пари з визначеними термодинамічними параметрами в теплотехнологічній системі // Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 3 (106). С. 109-117.
7. Ткаченко С. Й. Еквівалентна теплопровідність в циліндричному об`ємі з розчином [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2018. - Вип. 1. - С. 106-110.
8. Ткаченко С. Й. Теплофізичне тестування реологічного поводження складних рідинних середовищ [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Паламарчук, Д. І. Денесяк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 4. – С. 46-53.
9. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Тепломасообмін і гідродинаміка багатокомпонентних середовищ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності – «Теплоенергетика» / Уклад. С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 52 с.
10. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 144 – “Теплоенергетика” / Уклад. С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 107 с.
11. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності 144 – Теплоенергетика / Уклад. С. Й. Ткаченко, О. Ю. Співак, Д. В. Степанов. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 39 с.
12. Ткаченко С. Й. Економія води в технологічних процесах біогазової установки [Текст] /С. Й. Ткаченко, К. О. Іщенко // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Вип 81, т. 2. – С. 125–130.
13. Ткаченко С. Й. Перспективи використання методів регулярного режиму для визначення інтенсивності теплообміну в обмеженому об`ємі [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. І. Денесяк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2017. - Вип. 2. - С. 106-111.
14. Ткаченко С. Й. Відходи олійножирового підприємства, як джерело енергії [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Вип 80, т. 1. – С. 143–146.
15. Ткаченко С. Й. Метод раціоналізації використання вторинної теплової енергії в системі з парком резервуарів [Текст] / С. Й. Ткаченко, С. В. Дишлюк, Н. В. Пішеніна // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Вип 47, т. 1. – С. 142–147.
16. Степанов Д. В. Метод формування фукціональних та апаратурно-схемних ланцюгів систем виробництва енергоносіїв з органічних відходів [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 1. - С. 80-84.
17. Ткаченко С. Й. Багатокомпонентний самозакипаючий потік в елементах випарника миттєвого скипання [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, О. Ю. Бочкова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 2. - С. 61-65.
18. Чепурний М. М. Особливості застосування парокомпресійних теплонасосних установок [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/362.
19. Ткаченко С. Й. Зниження техногенних ризиків в результаті заміщення природного газу біогазом [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 2. - С. 147-151.
20. Ткаченко С. Й. Техногенні ризики системи виробництва енергоносіїв з органічних відходів [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 2. - С. 141-146.
21. Енергоефективне використання відходів деревини [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, М. П. Шмоняк, А. О. Юзюк // Енергетика та електрифікація. - 2013. – № 1. – С. 69-71.
22. Economic efficiency and anthropogenic risks of regeneration of industrial oils [Техt] / А. Ranskiy, О. Gordienko, Т. Titov [et al.] // Proceedings of the National Aviation University. – 2013. – № 4 (57). – P. 128–134.
23. Ткаченко С. Й. Екологічні характеристики водогрійного котла малої потужності на твердому паливі [Текст] / С. Й. Ткаченко, А. О. Юзюк, Л. А. Боднар // Енергетика та електрифікація.– 2013. – № 6. – С. 6 – 11.
24. Ткаченко С. Й. Аналіз техногенного навантаження біогазової установки на навколишнє середовище [Текст] / С. Й. Ткаченко, Т. Ю. Румянцева // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 4. - С. 131-135.
25. Ткаченко С. Й. Метод визначення раціонального співвідношення поверхонь нагріву в котлі на органічних відходах [Текст] / С. Й. Ткаченко, О. В. Дахновська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 5. - С. 70-74.
26. Ткаченко С. Й. Застосування поняття «модельна рідина» в експериментально-розрахунковому методі [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 3. - С. 103-110.
27. Боднар Л. А. Проблеми спалювання низькосортних палив у котлах малої потужності [Електронний ресурс] / Л. А. Боднар, С. Й. Ткаченко, О. В. Дахновська // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/338.
28. Чепурний М. М. Газотурбінні теплоелектроцентралі з теплонасосними установками [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, І. М. Димніч // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/311.
29. Степанов Д. В. Оцінка можливостей отримання енергоносіїв з органічних відходів з урахуванням техногенного навантаження на навколишнє середовище [Електронний ресурс] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, А. П. Ранський // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/310.
30. Ткаченко С. Й. Метод визначення інтенсивності теплообміну в реонестабільних сумішах [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 2. - С. 78-87.
31. Степанов Д. В. Оцінка можливостей отримання енергоносіїв з органічних відходів з урахуванням техногенного навантаження на навколишнє середовище [Електронний ресурс] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, А. П. Ранський // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2012. – № 1. - Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/310/308
32. Чепурний М. М. Застосування прибудованих турбін на теплоелектроцентралях з протитисковими турбінами [Текст] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, С. В. Дишлюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 4. - С. 82-85.
33. Ткаченко С. Й. Математичне моделювання математичних процесів в біогазовій установці [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 3. - С. 41-47.
34. Ткаченко С. Й. Перспективні напрямки використання біомаси як джерела енергії [Текст] / С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, A. O. Юзюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 2. - С. 68-73.
35. Ткаченко С. Й. Аналіз факторів зниження матеріаломісткості та підвищення енергоефективності біогазової установки [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. А. Румянцева // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 6. - С. 36-42.
36. Чепурний M. M. Теплоелектроцентралі на базі газотурбінних установок і парових турбін з низькотемпературним робочим тілом [Текст] / M. M. Чепурний, С. Й. Ткаченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 4. - С. 21-25.
37. Чепурний M. M. Газопарові установки на базі газотурбінних і теплофікаційних парових турбін [Текст] / M. M. Чепурний, С. Й. Ткаченко, О. В. Антропова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 2. - С. 34-38.
38. Чепурний M. M. Аналіз роботи протитискових турбін на теплоелектроценралях [Текст] / M. M. Чепурний, С. Й. Ткаченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 1. - С. 52-54.
39. Степанов Д. В. Разработка водогрейных котлов малой мощности на традиционных и альтернативных топливах [Текст] / Д. В. Степанов, С. И. Ткаченко, Л. А. Боднар и др. // Сборник научных статей "Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии". - 2010. - № 1. - С. 25-28.
40. Чепурний М. М. Застосування прибудованих теплофікаційних турбін на промислових теплоелектроцентралях [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, С. В. Дишлюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/206.
41. Чепурний М. М. Підвищення ефективності роботи опалювальних котелень за допомогою контактних утилізаторів теплоти відхідних газів і теплонасосних установок [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, О. В. Куцак // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/205.
42. Чепурний М. М. Показники ефективності роботи енергетичних установок для сумісного виробництва теплової та електричної енергії [Електронний ресурс] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/187.
43. Ткаченко С. Й. Наземні біогазові установки [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 2. - С. 147-152.
44. Реконструкція парових котлів для спалювання низькосортних твердих палив [Текст] / M. M. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, М. В. Бужинський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 6. - С. 54-57.
45. Ткаченко С. Й. Нові аспекти застосування теорії подібності в теплотехнічних розрахунках систем біоконверсії [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/120.
46. Степанов Д. В. Тенденції розвитку теплогенерувального обладнання на твердому паливі [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 3. - С. 46-49.
47. Степанов Д. В. Експериментальні дослідження інтенсифікованого теплообміну в жаротрубному водогрійному котлі малої потужності [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 2. - С. 44-47.
48. Степанов Д. В. Експериментальні дослідження теплообміну в жаротрубному водогрійному котлі [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 1. - С. 43-45.
49. Степанов Д. В. Методи оцінки екологічної ефективності водогрійних котлів малої потужності з врахуванням життєвого циклу [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – № 6. – 2008. – С. 80 – 84.
50. Ткаченко С. Й. Систематизація інформації з розробки, дослідження та впровадження теплонасосних установок [Текст] / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2007. - № 4. - С. 176-184.
51. Ткаченко С. Й. Комплексні методи оцінки енергоефективності теплонасосних станцій в системах теплопостачання [Текст] / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 83-85.
52. Степанов Д. В. Математичне моделювання теплообмінних процесів у жаротрубному елементі водогрійного котла малої потужності [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 2. - С. 76-79.
53. Ткаченко С. Й. Ідентифікація системи періодичної продувки парогенератора в умовах невизначених початкових параметрів [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, Д. В. Степанов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 1. - С. 42-47.
54. Ткаченко С. Й. Комплексні методи оцінки енергоефективності теплонасосних станцій в системах теплопостачання [Текст] / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 83-85.
55. Ткаченко С. Й. Узагальнена теплотехнологічна система з теплонасосною установкою [Текст] / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Науково-технічний збірник. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. - 2006. - № 3. - С.136-141.
56. Ткаченко С. Й. Ідентифікація закономірностей теплообміну за умов невизначеності вхідних даних [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 6. - С. 142-146.
57. Залежності для теплових розрахунків жаротрубних пучків котлів малої потужності [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, Т. Ю. Загаєцька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 2. - С. 31-40.
58. Ткаченко С. Й. Експериментальне визначення інтенсивності тепловіддачі до багатокомпонентних органічних сумішей [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Є. П. Ларюшкін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 1. - С. 35-44.
59. Ткаченко С. Й. Критичні течії в дренажній системі складної конфігурації [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова, Д. В. Степанов. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2006. - № 4. - С. 42-45.
60. Ткаченко С. Й. Моделювання інтенсивності теплообміну до багатокомпонентних органічних сумішей [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 187-192.
61. Ткаченко С. Й. Математичне моделювання двофазних течій у дренажних системах [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 175-179.
62. Степанов Д. В. Методи розрахунку тепловіддачі від стінки до локального нерівномірного газорідинного середовища [Текст] / Д. В. Степанов, С. Й. Ткаченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 5. - С. 50-56.
63. Газопарові установки на базі промислових котелень [Текст] / M. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, В. В. Бужинський, А. В. Медведєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 3. - С. 39-42.
64. Ткаченко С. Й. Методи розрахунку конденсатопроводів [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанова. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2005. - № 6. - С. 82-85.
65. Ткаченко С. Й. Мінімізація витрат ексергії на живлення біогазової установки енергією [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов // Вісник ВПІ. - 2000. - № 4. - С. 50 – 56.
66. Чепурний М. М. До питання про розподіл витрат палива між видами енергопродукції в когенераційних установках, утворених на базі котелень і ГТУ [Текст] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, В. В. Бужинський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 33-36.
67. Чепурний М. М. Оцінка затрат на утилізацію теплоти відхідних газів паливновикористальних установок [Текст] / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 3. - С. 62-65.
68. Ткаченко С. Й. Залежності для оцінки значень коефіцієнтів тепловіддачі в системах термостабілізації біогазового реактора [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Н. В. Резидент // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 2. - С. 65-70.
69. Енергозберігаючий спосіб періодичних продувок парових котлів на цукрових заводах [Текст] / С. Й. Ткаченко, К. М. Савчук, Н. Д. Степанова, Д. В. Степанов // Вісник ТУП. - 2004. - № 5. - С. 107-110.
70. Ткаченко С. Й. Дослідження інтенсивності тепловіддачі при встановленні теплообмінної поверхні в локальному нерівномірному газорідинному середовищі [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов // Вісник ВПІ. - 2001. - № 3. – С. 54 – 59.
71. Ткаченко С.Й. Стабілізований теплообмін в системі нагрівальний елемент – обмежений об`єм рідини – навколишнє повітря [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, О. Ю. Співак. // Вісник ТУП. - 2000. - № 1. - С. 134 – 139.
72. Корженко Є. С. Визначення оптимальної температури води на вході в систему нагріву водогрійних котлів [Текст] / Є. С. Корженко, С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов // Вісник ВПІ. - № 2. - 2001. – С. 74-76.
73. Ткаченко С. Й. Потенційні можливості виробки енергії методами біоконверсії [Текст] / С. Й.Ткаченко, Д. В. Степанов // Вісник ВПІ. - 2001. - № 1. - С. 20 – 24.

Тези доповідей (30)

1. Власенко О. В. Ознаки методу регулярного теплового режиму в системі “вода в кільцевому об`ємі – тонка циліндрична металева стінка – рідинне середовище в циліндричній ємності” [Електронний ресурс] / О. В. Власенко, С. Й. Ткаченко, В. О. Задоян // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/8925.
2. Павлович Є. О. Перспективи і проблеми застосування відходів рослинництва в біогазовій технології [Електронний ресурс] / Є. О. Павлович, С. Й. Ткаченко // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9375.
3. Резидент Н. В. Методи визначення інтенсивності теплообміну в багатокомпонентних середовищах [Електронний ресурс] / Н. В. Резидент, С. Й. Ткаченко, К. О. Іщенко // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9478.
4. Ткаченко С. Й. Особливості визначення інтенсивності теплообміну тиксотропних речовин [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, В. С. Ткачук // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10931.
5. Ткаченко С. Й. Заміщення вугільного палива відходами деревини в паровому котлі е-1/9-1 на молокозаводі в смт. Шпиків [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Д. М. Коваль // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4926.
6. Ткаченко С. Й. Застосування методів регулярного теплового режиму для визначення інтенсивності теплообміну [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Д. І. Денесяк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4865.
7. Ткаченко С. Проблеми та методи їх вирішення при використанні біогазу у водогрійному котлі [Електронний ресурс] / С. Ткаченко, А. Гижко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4846.
8. Регулярний режим нагрівання рідини в обмеженому об`ємі заповненому рідиною [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Д. І. Денесяк, П. С. Коба // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4867.
9. Ткаченко С. Й. Однопрохідний реактор біогазової установки [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. Степанова, Н. Резидент // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4937.
10. Збільшення виробітки товарного біогазу за умов використання в технологічному процесі БГУ рідкої фази відпрацьованого субстрату [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко, П. С. Коба // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5091.
11. Ткаченко С. Й. Біогазові установки в присадибних господарствах / С. Й. Ткаченко, К. О. Іщенко, Д. І. Денесяк // Міжнародна науково-технічна конференція: "Інноваційні технології в будівництві" , Вінниця, 14-15 листопада 2018 р.
12. Ткаченко С. Й. Проблеми визначення інтенсивності теплообміну в багатофазних та багатокомпонентних середовищах [Текст] / С. Й. Ткаченко, О. В. Власенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 375-376.
13. Ткаченко С. Й. Використання біогазу замість природного газу в котельні спирт заводу [Текст] / С. Й. Ткаченко, Д. О. Антошків // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 398-399.
14. Ткаченко С. Й. Проблеми застосування твердого палива і природнього газу, пошук альтернатив [Текст] / С. Й. Ткаченко, А. В. Гижко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 403-404.
15. Ткаченко С. Й. Методи визначення коефіцієнтів тепловіддачі в нестаціонарних режимах теплообміну [Текст] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 431-432.
16. Парицький А. О. Вдосконалення системи теплопостачання в малій енергетиці із застосуванням експериментально-розрахункового методу [Електронний ресурс] / А. О. Парицький, С. Й. Ткаченко // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3652.
17. Ткаченко С. Й. Особливості спалювання біогазу у водогрійному котлі [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, А. В. Гижко // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/3195.
18. Ткаченко С. Й. Ефективний коефіцієнт теплопровідності за умов теплообміну в обмеженому просторі [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Д. І. Денесяк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/3161.
19. Ткаченко С. Й. Синтез та аналіз системи теплопостачання [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Д. І. Денесяк, А. О. Парицький // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2386.
20. Ткаченко С. Й. Формування об`єкта-гіпотези за умов синтезу біогазової установки [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, К. О. Іщенко // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2385.
21. Ткаченко С. Й. Виробіток біогазу за умов використання рідкої фази відпрацьованого субстрату для підготовки свіжого субстрату/ С. Й. Ткаченко, К. О. Іщенко // Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України», Вінниця, 11-13 жовтня 2017 р.
22. Денесяк Д. І. Енергетичний потенціал відходів масложирової промисловості [Електронний ресурс] / Д. І. Денесяк, С. Й. Ткаченко, К. О. Іщенко // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=24&mat=279.
23. Ткаченко С. Й. Підбір параметрів енергетичного обладнання для переробного підприємства [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Д. І. Денесяк // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/588.
24. Дишлюк С. В. Математичне моделювання робочих процесів в теплотехнологічному обладнанні [Електронний ресурс] / С. В. Дишлюк, С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/355.
25. Денесяк Д. І. Математичне моделювання узгодження виробництва і споживання теплової енергії [Електронний ресурс] / Д. І. Денесяк, С. Й. Ткаченко // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/304.
26. Ткаченко С. Й. Оцiнка iнтенсивностi теплообмiну в складних сумiшах в реальних теплотехнологiчних процесах [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, К. О. Іщенко // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/213.
27. Ткаченко С. Й. Інтенсивність теплообміну за умов тривимірності градієнта зсуву [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Д. І. Денесяк // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2016", м. Вiнниця, 5-7 листопада 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view/1630.
28. Ткаченко С. Й. Наближені методи моделювання за умов визначення теплообміну в ньютонівських та неньютонівських рідинах [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, К. О. Іщенко // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2016", м. Вiнниця, 5-7 листопада 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view/1617.
29. Дахновська О. В. Методи запобігання відкладення смол в елементах котлів [Електронний ресурс] / О. В. Дахновська Л. А. Боднар С. Й. Ткаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2015. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=15&mat=177
30. Ткаченко С. Й. Аналіз методів для визначення параметрів циркуляції у випарному апараті з винесеною зоною кипіння за умов вакуума [Електронний ресурс] / С. Й. Ткаченко, О. Ю. Бочкова // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2016", м. Вiнниця, 5-7 листопада 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view/1622.